Privacyverklaring Merel Lamboo

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik je gegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt, lees je in deze privacyverklaring.

1. Over Merel Lamboo

Merel Lamboo
Waardakker 6a
4834 AL Breda
merel@merellamboo.com
KVK: 64875210

2. Wanneer verwerk ik welke persoonsgegevens?

Contact

Om contact te onderhouden verwerk ik mogelijk jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en spraakberichten.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

Afspraken inplannen

Via het platform Calendly kun je afspraken met mij inplannen. Daarvoor kan ik de volgende gegevens verzamelen: (bedrijfs)naam, e-mailadres, gebruikersnaam van Zoom en/of je telefoonnummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Offerte aanvraag

Wanneer je een offerte aanvraagt, verwerk ik jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en offertenummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Aankopen via mijn website

Wanneer je iets koopt via mijn website, dan verzamel ik jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en – indien nodig – je adresgegevens. Zo kan ik jou je aankoop mailen en/of opsturen, en ervoor zorgen dat de juiste gegevens op de factuur van je aankoop staan.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Mastermind trajecten

Wanneer je een mastermind traject bij mij volgt, dan kan het zijn dat ik een gezamenlijk Trello-bord aanmaak. Hiervoor verwerk ik jouw (bedrijfs)naam en eventuele andere persoonsgegevens die jij uit jezelf aan mij verstrekt.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na afloop van het mastermind traject

Urenregistratie

Ik registreer mijn uren om inzicht te krijgen in hoe ik mijn werkuren besteed. Daarnaast ben ik verplicht mijn uren bij te houden voor de Belastingdienst. Hiervoor verwerk ik je (bedrijfs)naam en de naam van het project.
Grondslag AVG: onbepaalde tijd, maar in ieder geval maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke plicht van administratie en niet langer dan nodig

Nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op mijn website, en op elk moment kun je weer uitschrijven via de links die in elke mail staan. Ik verzamel hiervoor jouw naam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Review

Het kan zijn dat ik je per mail vraag of je een review wilt schrijven die ik kan plaatsen op mijn website en/of delen op mijn social media kanalen. Ik verzamel dan jouw (bedrijfs)naam en functie.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang mijn website online staat en/of zolang mijn social media kanalen actief zijn

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek

Naast reviews, kan het ook zijn dat ik je vraag om mee te doen aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzamel ik jouw (bedrijfs)naam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn.

Facturatie / Financiële administratie

Voor facturatie van opdrachten en eventuele aankopen in de webshop, en voor mijn financiële administratie, kan ik de volgende gegevens van jou verwerken: (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres, klantnummer, factuurnummer, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens. Wanneer je een bedrijf hebt, haal ik sommige gegevens uit het handelsregister van de KvK.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Klantenoverzicht

Ik houd voor mijn eigen overzicht een klantoverzicht bij. Hiervoor verzamelijk ik (mogelijk) je (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer, KvK-nummer, BTW-nummer en klantnummer.
Grondslag: gerechtvaardig belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Het verzenden van een relatiegeschenk

Omdat ik jou waardeer als klant of relatie, stuur ik je bijvoorbeeld graag een kerstkaart of een ander relatiegeschenk. Hiervoor verwerk ik jouw (bedrijfs)naam en adresgegevens.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerk ik persoonsgegevens op basis van grondslag “gerechtvaardigd belang”. Mijn belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, zijn hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Ik verwerk daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerk ze ook niet langer dan nodig.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor mijn bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan heb verstrekt, zijn:
– Hosting2Go
– Google (voor Calendar, Drive, Forms)
– Calendly
– Apple Mail
– MoneyBird
– ActiveCampaign
– Zoom
– iCloud
– Trello

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat ik toch diensten inzet van buiten de EER. Ik doe dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die ik bijvoorbeeld neem, zijn het gebruik van tweestapsverificatie, het regelmatig veranderen van wachtwoorden, niet inloggen op onbeveiligde netwerken en persoonsgegevens verwijderen direct wanneer ik ze niet meer nodig heb.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden genomen op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Hier maak ik geen gebruik van.

7. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verorderning Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, ik de gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar
Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je mij toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer ik jouw toestemming heb gekregen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, mail dan naar merel@merellamboo.com. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in mijn bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeer ik jou daarover. Maak je na deze wijzigingen nog steeds gebruik van mijn diensten, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 14 september 2022

Bericht delen? Vind ik leuk!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ik ben merel

Positioneringsexpert, marketeer & business designer voor Multimensen: mensen die veel kunnen, doen en willen.

Ik denk mee over hoe je jouw bedrijf zó inricht dat je al die dingen kunt doen die je leuk vindt, én hoe je jezelf zo in de markt zet dat je (toekomstige) klanten snappen waarvoor ze je moeten bellen.

Nieuwste nieuws

Meer lezen